Reference: Volume 33E (1947), Part No. 2, Section , Page 164

Judgement Details


Date
11/12/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
AVV DR FILIPPO BUTTIGIEG vs DOMENICO AZZOPARDI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2254 U 2255 TAL-KODICI CIVILI - AVUKAT - GURAMENT - PRESKRIZZJONI - PROKURATUR LEGALI
Summary
L-azzjoni ta` l-avukat u tal-prokuratiru legali ghad-drittijeit taghhom u ghal spejjez lijkunu ghamlu taqa` bil-preskrizzjoni ta` sentejn. Din il-preskrizzjoni tibda tiddekorri minn dak in-nhar tad-decizjoni finali jew tat-trasnazzjoni tal-kawza, jew min dak in-nhar li jispicca l-inkariku; u fil-kar ta` drittijiet ghal konsulti, ittri ufficjali, protesti, mandati, rikorsi, jew attijiet ohra jew xoghol iehor li ma jkollhomx x'jaqsmu mal-kawza litkun miexja jew li tigi mibdija, mill-jum tal-konsult, ta` l-att jew xoghol iehor. L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni hija kompatibili ma` l-ecezzjoni libiha jigi kontestat id-debitu. U jekk id-debitur jahlef skond il-formula li tippreskrivi l-ligi ghallf-inijeit tal-preskrizzjoni, ma hix ammessa ebbda prova da parti tal-kreditu in sostenn tal-kreditu tieghu. Dak il-gurament huwa decizorju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info