Reference: Volume 33E (1947), Part No. 2, Section , Page 137

Judgement Details


Date
26/11/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
FRANCESCO FALZON vs SALVATORE AXISA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APERTURI - ART. 572 TAL-KODICI CIVILI - HAJT DIVIZORJU - LOKAZZJONI - PUSSESS - SPOLL - TWIEQI
Summary
L-elementi mehtiega ghall-azzjoni ta` spoll huma l-pussess, il-vjolenza jew klandestinita`, u li l-azzjoni tigi proposta "infra bimestre". Il-hajt li jiddicidi fondurban minn fond rustiku huwa reputat li jappartjeni kollu lill-proprjetarju ta` l-edifizju; salva l-prova kuntrarju. Il-protezzjoni lil-ligi taghti lill-possessur f'materja ta` spoll testendi ruhha mhux biss ghall-hwejjeg korporali,izda anki ghall-hwejjeg inkorporati, bhal ma huma d-drittijiet; u ghalhekk bhala tali, id-drittijietuma ukoll suxxettivi ta` dan il-pussess. Min jiddetjeni fond rustiku b'titolu ta` lokazzjoni, lijkun konfinanti ma` edifizju, u dak l-edifizju ma ghandux twieqi jew aperaturi ohra li jaghtu fuq il-fond rustiku, ghandu anki l-godiment ta` l-arja ta` dak il-fond rusiku, salva prova kuntrarja; ghalhekk huwa ghandu dritt jopponi ruhu li jinfethu aperturi fil-hajt divizoorju ta`dak l-edifizzju li jaghtu ghall-fond rustiku minnu detenut u li jokkupawlu parti mill-arja ta` dak il-fond, avvolja dak il-ftuh isi bil-kunsesn tas-sid li krielu l-ond rustiku, imma kontra l-volonta` tieghu. U ghalhekk ukoll huwa jista` jagixi bl-azzjoni ta` spoll biex jigi reintegrat fil-pussess tad-drittijiet teighu hekk vjolati, avvolja huwa ma ghandu ebda pussess tal-hajt divizorja li fih saru l-aperturi jew twieqi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info