Reference: Volume 33E (1948), Part No. 2, Section , Page 229

Judgement Details


Date
20/03/1948
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
AVV. DR. ENRICO BORG OLIVIER ET. NE. vs STELLA BALDACCHINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 748 TAL-KODICI CIVILI - DEKADENZA - KONDIZZJONI - LEGAT - TESTMENT
Summary
L-obligu mpost mit-testatur lill-legatarju li ma ghandux jaghmel ebda tentativ, dirett jew indirett,biex jopponi ruhu ghal kull wahda mid-dispozizzjonijiet testamentarji, jew anki li jitlob lill-Awtorita' Ekklezjastika r-riduzzjoni ta' xi laxxiti minnu mhollija, ma jidherx li huwa xi kondizzjoni impossibili, jew kuntrarja ghall-ligi jew ghall-bwoni kostumi, sabiex id-dispozizzjoni hekk kondizzjonata tkun ma tiswiex jew nulla. Fil-kaz prezenti l-konvenuta giet dikjarata dekaduta mill-legat imholli lilha mit-testatur taht dik il-kondizzjoni, billi hija kienet ghamlet supplika lill-Awtorita' Ekklezjastika biex tottjeni xi sussidju minn xi legati ordnati mit-testatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info