Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 423

Judgement Details


Date
17/10/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
VIRGINIA ABELA ET. vs ANGELA MICALLEF ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART.2252 (C) U 2254 (D) TAL-KODICI CIVILI - HLAS TA' FLUS FL-INTERESS TA' HADD IEHOR - MANDAT - PRESKRIZZJONI - SERVIGI - SUPPLEMENT TA' KUMPENS
Summary
In tema generali, min jirrendi servigi li ghalihom tkun giet pattwila retribuzzjoni certa u determinata, ma ghandux dritt ghal supplement ta' dik ir-retribuzzjoni kemm il-darba l-persuna servuta ma tkunx ezigiet xoghol straordinarju li johrog mill-konvenzjoni. Imma jekk bniedem jaccetta hlas zghirtas-servigi li jirrendi u li jkun haqqu hlas akbar ghalihom, u dan jaghmlu ghax jigi ttamat mill-ssehx, dan il-bniedem ghandu dritt jitlob supplement ghal dan il-kumpens li jkun ircieva. Min ikun jirrendi servigi, u fl-istess hin johrog xi flus biex jithalla dejn tal-persuna servuta, u ghalhekk ihallashom fl-interess u akkont ta' dik il-persuna, ma jkunx ghamel att ta' domestiku, imma ta' mandatorju li jizborza flus ghall-mandanti tieghu; u ghalhekk ghall-azzjoni ta' ripetizzjoni ta' dawk il-flus hija applikabili l-preskrizzjoni ta' sentejn, u mhux dik ta' sena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info