Reference: Volume 33E (1947), Part No. 2, Section , Page 135

Judgement Details


Date
15/11/1947
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
LORENZO BALDACCHINO vs GRAZIO MALLIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 479 (1) (2) (3) TAL-KODICI CIVILI - BIR - DIVIZJONI - KOMUNJONI
Summary
Skond il-ligi, jekk giebja tibqa` diehla taht il-fond tal-gar u tkun komuni, kull wiehed miz-zewg girien jista` jitlob lidik il-bicca tal-giebja li tkun taht il-fond teighu tigi mifruda minn dik il tkun il-fond ta` l-iehor, il-Qorti tista`,meta tordna l-firda, tikkundanna lill-ewwel wiehed ihallas lill-iehor sehmu, skond ma jmissu, mis-somma li dan l-ahhar ikun nefaq ghat-thaffir tal-giebja. Fil-kaz prezenti, it-talba ta` l-attur, diretta ghad-divizjoni tal-bir, ma gietx milqugha fuq il-motiv lid-divizjoni giet rtenuta impossibli, billi, kieku saret id-divizjoni skond il-linea medjana bejn iz-zewg fondi, l-attur ma kien jibqghlu xejn; u mhabba c-cokon tal-bir, il-hajt divizjorju li kien ikun irid jinbena kien irid ikollu spessur tali, biex jirrezisti ghall-pressjoni ta` l-ilma, li kien jirriduci l-bir fix-xejn.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info