Reference: Volume 33E (1949), Part No. 2, Section , Page 406

Judgement Details


Date
14/06/1949
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
CARMELO ABDILLA vs PROF. JOSEPH ANASTASI PACE NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - INTERESS - WAR DAMAGE COMMISSION
Summary
Il-Kummissjoni ghall-Hsarat tal-Gwerra ghandha "a quasi judicial lis-cretion"; u d-decizjonijiet taghha ma humiex sindakabili mit-tribunali hlief fil-kazijiet stabbiliti mill-ligi, u hlief, ghar-rigward tal-procedura segwita mill-Kummissarjoni f'kaz partikulari, sabiex tribunali jezaminaw jekk il-Kummissarjoni tkunx ipprocediet skond il-principju tal-gustizzja naturali. Huwa veru li kulhadd ghandu d-dritt jitlob lill-Qorti, bi spejjez tieghu, il-konstatazzjoni ta' dritt anki qabel ma jkun hemmlok ghall-ezercizzju tieghu; imma fl-istess hin hemm bzonn li dak id-dritt ikun jista' jigi dedott fil-futur, avvolja fl-ezercizzju tieghu jkun jiddependi minn xi kondizzjoni. Diversament it-talba ghall-konstatazzjoni ta' dak id-dritt ma jkollhiex obbjett materjali. Jekk it-talba ma jkollhiex obbjett materjali, jew ikollha bhala oggett xi dritt li ma jkunx jista' jigi ezercitat, jigi li l-azzjoni hija nieqsa minn dak l-interess li ghandu jkollu l-attur biex jagixxi; u ghalhekk dik it-talba matigix konoxxuta mill-Qrati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info