Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 589

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
ANTHONY VENTURA NOE vs KEVIN JAMES FENECH NOE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - NULLITA' TAL-GUDIZZJU U LIBERAZZJONI MILL-OSSERVANZA TAL-GUDIZZJU - RAPPORT GURIDIKU
Summary
Il-Korporazzjoni attrici aggixiet ghal gbir ta' kreditu. Sentenza fuq eccezzjoni preliminari fis-sens illi c-citazzjoni hija rrita u nulla peress li mhuwiex koncepibbli legalment li wiehed jivvanta kreditu kontra persuna kif ukoll kontra persuna ohra "ghall kull interess li jista' jkollha" meta l-kreditur suppost li jaf lil min biegh u kkonsenja l-merkanzija li taghha qieghed jintalab il-hlas u ghalhekk l-eccipjent ghandu jigi lliberat mill-osservanza tal-gudizzju bl-ispejjez kontra l-attur. Din l-eccezzjoni giet michuda mill-allura Qorti tal-Kummerc u l-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza appellata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info