Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 683

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
FALCON LIMITED vs CARMELO CIAPPARA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 123 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - KAMBJALI - NULLITA' TA' - NULLITA` MINHABBA NUQQAS TA` FIRMA TAT-TRAENT
Summary
Appell minn kawza fejn bil-procedura sommarja giet deciza kawza a bazi ta` azzjoni kombjarja. Ghalkemm il-kambjali kellha tkun f'kul stadju ghad-disposizzjoni tal-Qorti, il-Qorti accettat is-sottomissjoni ta` l-appellat illi sakemm jithallas ma kienx obbligat li jirrilaxxja l-kambjali. Il-Qorti ta` l-Appell qieset is-sottomissjoni illi l-kambjala ma kellhiex firma tat-traent u rrevokat is-sentenza ta` l-Ewwel Qori izda ordnat illi minflok li l-atti jigu rimessi lura lill-Ewwel Qorti, il-kawzatitkompla quddiem il-Qorti ta` l-Appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info