Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 341

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
AVUKAT DOTTOR HENRY SIVE ERIC MAMO NOE vs JOSEPH MUSCAT ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARTIKOLU 208 TAL-KODICI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROCEDURA CIVILI - DISKREZZJONI TAL-QORTI TA' L-APPELL LI TAMMETTIEH - PRODUZZJONI TA' XHUD FI STADJU TA' APPELL - XHUD
Summary
L-appellant talab illi jipproduci xhud li ma kienx xehed quddiem l-Ewwel Qorti. Issa l-artikolu 208(1) tal-Kodici ta' Organizzazzjoni u Procedura Civili jipprovdi li ebda xhud li ma jkunx ingieb fil-Qorti ta' l-ewwel grad ma jista' jingieb fl-appell hlief. "... meta l-Qorti fil-grad ta' Appell hija ta' fehma li x-xhieda ta' dak ix-xhud hija mehtiega utili". Hu biss taht dan is-subinciz illi l-Qorti tista' tikkunsidra l-ammissibilita' tax-xhud rikjest mill-appellant. Il-Qorti ta' l-Appell dehrilha pero' li ma kellhiex tezercita din id-diskrezzjoni moghtija lillha eccezzjonalment ghaliex hucar illi l-provi tal-kontedenti ghandhom jigu kollha prodotti fi stadju opportun fis-smigh tal-kawza quddiem l-Ewwel Qorti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info