Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 99

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/07/1998
Qorti
CONSTITUTIONAL
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Partijiet
JOSEPH ATTARD vs KUMMISSARJU TAL-PULIZIJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM
Fil-Qosor
Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili b'sentenza tat-3 ta` Frar, 1997, laqghet it-talbiet tar-rikorrent u ddikjarat li l-istess Kummissarju tal-Pulizija kiser id-dritt tieghu kif sancit bl-artikolu 5 (1) (c)tal-Konvenzjoni Ewropeja u akkordatlu kumpens ta` Lm100 fit-termini ta` l-istess artikolu. Minn dinis-sentenza appella in via principali l-intimat u incidentalment ir-rikorrent. Skond is-subinciz1 (c) ta` l-artikolu 5 tal-Konvenzjoni mhux biss jehtieg li jigi stabbilit li kien hemm u kien ghadujezisti fil-mument ta` l-arrest u sa meta dak l-arrest baqa` jissussisti s-suspett ragonevoli li l-persuna li taghha jsir l-arrest setghet kienet responsabbli ghar-reat imma ukoll illi c-cirkostanzikienu tali illi, anke jekk tali suspett ragonevoli kien jissussisti, kienu jiggustifikaw ic-cahda tal-liberta` personali tramite l-arrest fit-termini ta` dan is-subinciz. Hu fondamentali li jigi apprezzat illi l-arrest jew detenzjoni hu biss gustifikat jekk ikun preordinat u mehtieg biex il-perusna sospettata tingieb quddeim awtorita` gudikanti kompetenti halli tigi akkuzata bl-offiza kriminalililha addebitata. Fil-kaz prezenti l-Qorti rriteniet li mhux biss ma kienx jezisti suspett ragonevoli fil-mument ta` l-arrest imma lanqas kien hemm bzonn ta` l-arrest biex l-akkuzat jigi assikurat ghall-gustizzja.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni