Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 422

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
ALFRED PACE ET vs PAOLO SIVE PAUL SCIORTINO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ENFITEWSI TEMPORANJA - OPZJONI TA' TIGDID - SKADENZA
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat is-sentenza ta' l-Ewwel Qorti fejn din cahdet it-talba attrici biex il-konvenuti jigu kkundannati jersqu ghal kuntratt ta' tigdid ta' enfitewsi temporanja wara l-iskadenza ta' dik originali u dan in bazi ghall-artikolu ta' opzjoni; Diversi l-motivazzjonijiet ta' l-Ewwel Qorti u ccitati b'approvazzjoni mill-Qorti ta' l-Appell u dawk ukoll tal-Qorti tat-tieni grad.L-artikolu li kkrea opzjoni kien difficilment enforzabbli in kwantu ma kienx jikkrea l-kondizzjonijiet specifici tal-koncessjoni gdida, il-fatt li enfitewsi kellha ssir b'Att pubbliku u li l-interpellazzjoni ma kinitx tempestiva.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info