Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 411

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., DE GAETANO VINCENT
Parties
JOSEPH SANT vs AGENT REGISTRATUR TAL-QRATI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ADMINISTRATIVE OFFICER - QORTI - STENOGRAFAT
Summary
L-attur talab hlas ghal xoghol ta' stenografu u traskrizzjonijiet fi proceduri quddiem il-Qorti kifukoll talab danni konsistenti f'telf ta' imghax minhabba taxxa mhallsa in eccess. Il-Qorti ta' l-Appell irriformat sentenza ta' l-Ewwel Qorti u laqghet parzjalment it-talbiet ta' l-attur limitatamentghall-ewwel talba. Il-Qorti ta' l-Appell irriteniet illi x-xoghol ta' stenografat li kien jaghmell-attur, specjalment wara li gew introdotti l-machine operators u t-traskrizzjoni ta' xiehda b'mezzielettromanjetici, kien servizz partikolari li hu kien iwettaq f'kazijiet specifici, liema servizz certament ma kienx parti mix-xoghol normali tieghu ta' Administrative Officer jew ta' Deputat Registratur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info