Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 393

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CARMELA ARMLA MANICOLO vs PHILIP HILI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CITAZZJONI - DANNI - PREMESSA - PRESKRIZZJONI - TALBA
Summary
Il-libell ghandu bhala permessa ghat-talba illi "l-konvenut m'ghamilx dawk ix-xoghlijiet" meta fil-fatt jirrizulta mill-permessi fil-kawza l-ohra, u anke mir-relazzjoni peritali li fuqha l-libellantiqed tibbaza l-pretensjoni taghha, li x-xoghlijiet fil-fatt kienu saru imma li hi tippretendi li ma sarux skond l-arti u s-sengha. L-attrici ukoll f'dan il-libell tippremetti illi x-xoghlijiet ghamlithom hi skond kif indikalha dan il-perit tekniku fil-kawza l-ohra. Wiehed allura ma jistax ma jikkonkludix illi x-xoghlijiet li esegwiet l-appellanti kienu xoghlijiet biex tirrimedja ghad-defitti u mhux xoghlijiet li ma kinux gew esegwiti mill-appaltatur konvenut. Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermatis-sentenza appelllata mhux a bazi ta' preskrizzjoni izda fir-rigward ta' l-insostenibbilita' tat-talba fid-dawl tal-premessi taghha kif avanzati mil-libellanti u tal-provi prodotti. Il-Qorti rriaffermat il-posizzjoni elaborata mill-gurisprudenza illi l-preskrizzjoni ghal talba ghal danni naxxentiminn appalt hija dik ta' hames snin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info