Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 383

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
MARIANO VELLA vs SAVIO SPITERI PRO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - DANNI - DEZERZJONI
Summary
L-attur agixxa billi ppremetta illi kienu naqsu xi effetti tul il-kirja lis-socjeta' konvenuta u talab li l-konvenuti jigu kkundannati jirritornawhom fi zmien qasir u perentorju u fin-nuqqas talab il-kundanna hlas tad-danni. Il-Qorti ta' l-Appell sabet illi l-konvenuti ma kinux ikkawtelaw l-appellprincipali taghhom u ghalhekk dan mar dezert u fil-meritu fuq l-appell ta' l-attur ikkonfermat is-sentenza fejn laqghet it-talbiet attrici bir-riforma li kkundannat lil wiehed mill-konvenuti proprio filwaqt li l-Ewwel Qorti kienet illiberatu mill-osservanza tal-gudizzju.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info