Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 612

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CATHERINE MART JOSEPH DAMATO vs JOSEPH DAMATO MAGHRUF BHALA GUZE DAMATO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARTIKOLI 57, 732, 963 TAL-KODICI TA` PROCEDURA CIVILI - DEZERZJONI - PERENTORJETA` - POTERI TAR- - REGISTRATUR - RINUNZJA TA` - TERMINU
Summary
L-attur talab lill-Qorti ta` l-Appell prevja dikjarazzjoni illi appell mhux dezert tappuntah ghas-smigh. Minn ezami ta` l-atti l-Qorti ta` l-Appell sabet illi kien ghadda t-terminu perentorju ta` sena biex jigu nnotifikati l-atti minghajr xi gustifkazzjoni eccezzjonali li tista` aghti lok ghall-ezercizzju tad-diskrezzjoni li t-terminu jigi estiz bit-terminu perentorju ta` xahar u cahdet it-talba.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info