Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section , Page 598

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
EMMA BORG vs L-AVUKAT DR JOHN MIZZI ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLI 35, 48, 55 TAL-KODICI CIVILI - HLAS TA` SOMMA GLOBALI MINFLOK MANTENIMENT - MANTENIMENT - SEPERAZZJONI PERSONALI - XOLJIMENT U LIKWIDAZZJONI TAL-KOMUNJONI TA` L-AKKWISI
Summary
Il-Qorti ta` l-Appell irriformat is-setneza ta` l-Ewwel Qorti li minhabba d-diffikulta` ta` l-attrici li tigbor il-mantenimnet minghand d-diffikulta` ta` l-attrici litigbor il-manteniment minghand il-konvenut assenti ordnat illi dehemuminn proprjeta` jigi assenjat lilha in sodisfazzjoni ta` dritt ta` mantenimnet ghaliha u ghal uliedha u sehemha mill-komunjoni ta` l-akkwisti b'dan litassumi d-debiti li jistghu jaggravaw il-proprjeta`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info