Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 952

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Parties
CARMELO CAMILLERI ET vs JOHN PRECA ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DANNI - EREDI - POLZA TA' ASSIKURAZZJONI
Summary
L-atturi eredi ta' persuna li mietet f'incident fuq motorcycle agixxew fejn talbu inter alia dikjarazzjoni illi d-decujus kien koper b'polza ta' assikurazzjoni. Il-Qorti ta' l-Appell waslet ghall-konvincement illi l-ewwel talba attrici hi sostenibbli biss fil-konfront tas-socjeta' konvenuta limitatament ghad-dikjarazzjoni ta' l-ezistenza tal-polza, hija valida l-eccezzjoni tal-konvenuti nomine fir-rigward ta' din it-talba illi s-socjeta' konvenuta ma setghetx tirrispondi ghall-premessa jekk il-polza kinitx jew le tapplika fir-rigward ta' l-incident meritu tal-kawza u li ghal dan setghet biss tirrispondi s-socjeta' assiguratrici u ordnat konsegwentement il-kjamata fil-kawza tas-socjeta assikuratrici.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info