Reference: Volume 73 (1989), Part No. 2, Section 1, Page 260

Judgement Details


Date
25/01/1989
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING HUGH, HERRERA JOSEPH A., AGIUS CARMEL A.
Parties
EMANUEL BORG vs JOHN XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Jekk il-venditur jikkonsenja haga mhux tal-kwalita' pattwita jew mhux bhal kampjun li fuqu l-venditatkun saret, il-kumpratur jista' jaghzel jew li jirrifjuta l-haga u jitlob id-danni, jew li jirceviha bi tnaqqis fil-prezz fuq stima ta' periti u din l-azzjoni hija preskrivibbli b'gheluq is-sentejn mill-bejgh. Fil-gurisprundenza nostrana hu ormai principju stabbilit li d-drittijiet imsemmija jistghu jigu ezercitati anki "per via di eccezione". Il-perijodu ta' sentejn huwa wiehed ta' dekadenza bir-rizultat li jekk il-kompratur jonqos li jezercita d-dritt moghti lilu kontra l-venditur fi zmiensentejn ma jistax jezercita l-istess dritt "per via di azione" u anqas "per eccezione" wara li jkuniddekorra dak it-terminu. Kull argument dwar interruzzjoni ta' preskrizzjoni huwa rrilevanti ghax il-perijodu ta' sentejn mhux perijodu ta' preskrizzjoni izda wiehed ta' dekadenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info