Referenza: Volum 82 (1998), Parti Nru. 2, Taqsima 1, Paġna 913

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/1998
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH, AGIUS CARMEL A., CAMILLERI JOSEPH D.
Partijiet
JOSEPH BALDACCHINO ET NOE vs CARMELO SIVE CHARLIE CAMILLERI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ARTIKOLI 1233, 1357 TAL-KODICI CIVILI - KONVENJU - REKWIZITI TA' - VALIDITA' TA'
Fil-Qosor
L-atturi agixxew fejn talbu li l-konvenuti jigu kkundannati jersqu ghal trasferiment ta' proprjeta'mmobbli. Biex l-iskrittura taht is-subinciz (a) ta' l-artikolu 1233 tal-Kodici Civili tkun valida fil-ligi jehtieg li tkun tirrispekkja l-volonta' tal-kontraenti riflessa fil-firem taghhom; tikkontjeni l-weghda ta' trasferiment li tkun tifforma l-oggett ta' dak il-ftehim; tidentifika dan l-oggett li kellu jigi trasferit; tistipula t-titolu li bih ikun gie miftiehem li kellu jsir it-trasferiment utindika l-prezz jew konsiderazzjoni miftiehma li jistghu jkunu determinati jew determinabbli skondil-ftehim. Fil-kaz taht ezami l-Qorti ta' l-Appell irravvizat fid-dokument nuqqasijiet ta' elementiessenzjali ta' ftehim u mhux ta' xi dettal sekondarju jew ancillari li seta' jigi ukoll ippruvat mod iehor. Fil-fehma ta' din il-Qorti jista' jinghad li l-iskrittura li fuqha l-atturi nomine qed jibbazaw l-azzjoni taghhom, fiha nuqqasijiet ta' sustanza dwar elementi essenzjali li kienu necessarjibiex l-azzjoni attrici tirnexxi. Giet ghalhekk michuda t-talba attrici u kkonfermata s-sentenza ta'l-Ewwel Qorti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni