Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 704

Judgement Details


Date
05/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, FILLETTI JOSEPH A., MANCHE` ALBERT
Parties
PAUL GAMBINA NOE vs JOSEPH VASSALLO ET NOE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 1959 TAL-KODICI CIVILI - DEBITU - GARANZIJA - KREDITU BANKARJU - LOAN - OVERDRAFT ACCOUNT - SOLDARJETA'
Summary
Il-Bank agixxa sabiex il-konvenuti debituri principali u l-garanti jigu kkanonizzati debituri favurteighu. Id-debitu prinicpali gie ammess. Il-Qorti ta` l-Appell laqghet parzjalemtn l-appell tal-garanti fis-sens illi r-responsabilita` taghhom kienet limitata u fil-korp tas-sentenza ta` l-Ewwel Qorti l-garanti ma nqatghux mir-responsabbilita` shiha tad-debitur principali. L-aggravji l-ohra gewmichuda. I-QOrti ma sbitx ill bl-agir tal-kreditu il-garanti ma setax jigi ssurrogat fid-drittijiet tal-kreditu. Anqas ma sabet illi kien hemm xi mala fede mill-kreditu. Salv ir-riforma tas-sentenza msemmija, is-sentenza ta` l-Ewwel Qorti giet ikkonfermata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info