Reference: Volume 82 (1998), Part No. 2, Section 1, Page 1027

Judgement Details


Date
13/10/1998
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH, ARRIGO NOEL V., CARUANA DEMAJO GIANNINO
Parties
CARMELO SIVE CHARLES ZARB ET vs GEORGE XUEREB
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARTIKOLU 976 TAL-KODICI CIVILI - ERROR - KUNSENS - KUNTRATTAT - MALE FEDE - ZBALL - ZBALL FIS-SUSTANZA
Summary
Il-Qorti ta' l-Appell ikkonfermat zewg sentenzi ta' l-Ewwel Qorti fejn gie ritenut illi l-kunsens ta' l-atturi kien vizzjat bi zball fis-sustanza u ghalhekk il-kuntratt kien annullabbli u gie ddikjarat rexiss il-kuntratt u giet ordnata r-rifuzjoni ta' dak li kien effittivament thallas. L-izball kien minhabba l-ezistenza ta' pjan regolatur fejn kien ser isir twessigh ta' toroq illi kien jolqot parti sostanzjali mill-fond de quo.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info