Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section 1, Page 551

Judgement Details


Date
29/01/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-MAESTA' TIEGHU R-RE vs ACHILLE BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 125 TAL-KODICI KRIMINALI - ATT TA` L-AKKUZA - IMPJEGAT PUBBLIKU - NULLITA' - STORN
Summary
Hu car illi biex ikun hemm lok ghan-nullita' ta' att ta' l-akkuza hemm bzonn li jkun hemm xi difettfih. Att ta' l-akkuza fejn l-Attorney General jassumi li l-akkuzat huwa impjegat publiku u ghalhekk, billi l-addebitu jkun ta' approprjazzjoni ta' flus, jakkuzah fuq storn, ma hux difettuz; anzi dakl-att kien ikun difettuz kieku l-Attorney General, wara li ppremetta li l-akkuzat hu mpjegat publiku, jakkuzah b'delitt fejn ma tidholx dik il-kwalifika ta' mpjegat publiku. Ghax hu ovvju li ghandhassir distinzjoni bejn in-nullita' ta' l-att ta' l-akkuza bazata fuq id-difett rikavabili "ex facie"ta' l-istess att ta' l-akkuza, u inezistenza ta' dak id-delitt partikulari minhabba n-nuqqas ta' wieed mill-elementi tieghu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info