Referenza: Volum 33F (1948), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 758

Dettalji tas-Sentenza


Data
06/12/1948
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ARTHUR S. MORTIMER, A.&C.E.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"INFORMATION" - "SCHEDULE OF WORKS" - ART. 372 PAR. 2 U 646 TAL-KAP. 12, U ART. 75 TAL-WAR DAMAGE ORDINANCE 1943 - CITAZZJONI - HSARA TAL-GWERRA - NULLITA' - PERIZJA - PROVA
Fil-Qosor
Ic-citazzjoni quddiem il-Qorti Kriminali tal-Magistrati ma hix hlief mod ta' prezentazzjoni ta' l-imputat quddiem l-awtorita' gudizzjarja, meta ma hux indispensabili l-arrest. Dan hu l-karattru essenzjali tac-citazzjoni; liema karattru ma jigix nieqes bil-fatt li l-ligi tghid illi c-citazzjoni ghandha ssemmi, barra mill-persuna mharrka, anki bic-car imma fil-qosor, il-fattijiet tal-kawza, il-partikularitajiet ta' zmien u ta' lok li huma mehtiega jew li jkunu jistghu jinghataw. B'mod li jekk ic-citazzjoni tkun difettuza f'dawn il-partikularitajiet ma jkunx hemm lok ghan-nullita' tac-citazzjoni. Ix-"schedule of works" li jibghat lill-War Damage Commission il-perit imqabbad mis-sid tal-bini,u bhala "agent" tieghu, hija information fis-sens ta' l-art. 75 tal-War Damage Ordinance, 1943; u jekk it-taghrif kontenut f'dik ix-"schedule" huwa falz, dak il-perit ikun hati li ta lill-War Damage Commission taghrif qarrieqi f'dil-haga importanti. Il-prova tal-falsita' ghandha ssir mill-Prosekuzzjoni. Jekk din ma tippruvax li kien hemm xi cirkustanza ta' fatt eskludenti l-hsara tal-gwerra u likienet maghrufa mill-perit jew li huwa seta' jkun jaf biha bl-ezercizzju tad-diligenza mehtiega, jew jekk dik il-prova tigi dezunta mix-xorta tal-hsara u din il-prova tkun fis-sens ta' opinjoni dibattibili, l-akkuza ma hix sostnuta. In-nomina ta' esperti, f'materja teknika, tmiss biss lill-Qorti;u l-perizja "ex parte" ma hix ammessa bhala prova. Fil-War Damage Ordinance ma hemm ebda dispozizzjoni li tawtorizza lill-Qorti li tinnomina bhala perit lil xi espert tad-Dipartiment interessat, bhalma hemm f'xi ligijiet ohra.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni