Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section 1, Page 544

Judgement Details


Date
06/05/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
IL-MAESTA' TIEGHU R-RE vs KALCEDONJU ABDILLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCESS - ART. 544 U 624 (4) TAL-KODICI KRIMINALI - KO-IMPUTAT - PROVI - XIEHDA TA' L-AKKUZAT
Summary
Ix-xhieda li l-akkuzat ikun ta fl-access inghajr ma jkun gie mwissi li jista', jekk irid, ma jirrispondix ghal mistoqsijiet li r-risposti ghalihom jistghu jittiehdu kontra tieghu, ma hix producibilifil-process plenari. Barra minn dan, depozizzjoni moghtija fl-access mhix producibili fil-process kwantu volte x-xhud ma jistax jigi riprodott fil-process plenarju. Lanqas ma huma producibili xhiedabiex jirriferixxu dikjarazzjonijiet li jkun ghamel il-ko-imputat; l-ewwelnett ghax jekk dak il-ko-imputat huwa producibili bhala xhud, allura ghandu jingieb huwa stess bhala xhud, mentri jekk mhux producibili ma jistghux jingiebu xhieda biex jghidu dak li hu ma jistax jingieb biss jghid; u t-tieninett, ghax id-dikjarazzjonijiet ta' ko-imputat iehor, u ghalhekk mhux sewwa li d-dikjarazzjonijiet tieghu jigu riferiti minn xhieda fil-process tal-ko-imputat akkuzat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info