Referenza: Volum 33F (1949), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 811

Dettalji tas-Sentenza


Data
31/01/1949
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs EMMANUELE SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 634 (2) TAL-KODICI KRIMINALI - ATTENTAT VJOLENT GHALL-PUDUR - KONDOTTA TA' L-IMPUTAT - PROVI - XHIEDA
Fil-Qosor
Ma hemm xejn li huwa kontra l-konvinzjoni ta' l-imputat fuq ix-xhieda ta' wiehed biss (salvi kazijiet partikulari); basta li dak ix-xhud uniku jkun emmnut. Jekk ghandux ikun emmnut jew le hija kwistjoni ta' kredibilita'. Ghalkemm il-gurisprudenza ammettiet eccezzjonalment il-prova ta' fatti estranei ghall-gudizzju biex tigi lumeggjata l-intenzjoni doluza ta' l-imputat, izda dan il-principju eccezzjonali ma ghandux jigi estiz aktar minn daqshekk; u ma ghandux ikun ritenut hati l-akkuzat ghaliexprecedentement ikkommetta reat ta' l-istess xorta "sie et simpliciter". Hemm bzonn li jkun hemm xihaga li tikkonnetti kaz ma' iehor. Prova simili ghandha tkun permessa biss meta jirrikorru fattezzi specjali fil-mod li bih gie kommess ir-reat, b'mod li dik il-prova sservi mhux biex turi li l-imputat huwa ta' kondotta hazina, imma biss li tidentifikah bil-mod kif gie kommess ir-reat. F'imputazzjoni ta' attenjat vjolent ghall-pudur, l-ilment li taghmel il-vittima ta' dak l-attentat fl-ewwel opportunita' wara l-fatt ghandha importanza bhala konferma tal-konsistenza tar-rapport tal-prosekutrici. Il-varjanti li taghmel il-prosekutrici fir-rakkont taghha f'okkazjonijiet ohra wara, ammenokke'dik il-varjanti ma tigix ragjonevolment spjegata, tista' topera bhala cirkustanza li tivvulnera d-depozizzjoni tad-denunzjanti.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni