Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section 1, Page 541

Judgement Details


Date
15/04/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., HARDING WILLIAM
Parties
IL-MAESTA' TIEGHU R-RE vs FRANGISK SAVERJU AQUILINA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 654 TAL-KODICI KRIMINALI - KONFESSJONI TA' L-IMPUTAT - PROVI
Summary
Il-konfessjoni ta' l-akkuzat mhix ammissibili bhala prova kontra tieghu jekk, "inter alia", tkun giet ottenuta bi promessa ta' vantagg. Jekk mill-atti ta' l-istruzzjoni ma jirrizultax li dik il-konfessjoni giet hekk ottenuta, allura huwa l-kaz li wiehed jghid li dik il-prova trid tirrizulta mill-eskussjoni tax-xhieda fil-process; u dana huwa apprezzament ta' provi li huwa ta' kompetenza biss tal-gurati, u huma biss kompetent biex jghidu jekk "bhala fatt" kienx hemm dik l-allegata promessa ta'vantagg. Dik mhix kwistjoni legali li ghandha tigi deciza qabel ma jibda s-smigh tal-provi quddiemil-gurati; u f'kaz simili l-Qorti tista' biss, u ghandha d-dmir, li tghid lill-gurati; fl-indirizz,li jekk huma, wara li jkunu saru l-provi, jaslu, bhala materja ta' apprezzament, ghall-konkluzjoni li kien hemm fil-fatt l-allegata promessa ta' vantagg, allura, bhala ligi li fuqha huma ghadhom jiskartaw dik il-konfessjoni daqs kieku qatt ma ngiebet quddiemhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info