Reference: Volume 79 (1995), Part No. 3, Section , Page 1300

Judgement Details


Date
30/10/1995
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
VALENZIA GEOFFREY
Parties
JASON AGUIS vs DIRETTUR TA' L-EDUKAZZJONI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INCIDENT TAT-TRAFFIKU - SKID
Summary
Gie ritenut mill-Qrati taghna li f'materja ta' skid il-principju regolatur ma jistax hlief ikun li skid wahdu la hu prova ta' negligenza u lanqas skriminanti. Hemm bzonn li jigi indagat jekk kienx hemm xi negligenza antecedenti jew konkomitanti. Jekk negligenza simili tirrizulta allura hemm ir-responsabilita' nonostante l-iskid. Jekk ma tirrizultax allura l-iskid hija difiza ghax tkun inevitabli accident. Ghaldaqstant biex id-difiza ta' skid tirnexxi jehtieg li d-driver jipprova mhux biss lil-iskid kienet dovuta ghall-art tizloq imma wkoll li l-iskid saret bl-ebda tort tieghu u li huwa jkun ha l-prekawzjoni kollha li ghandu jiehu driver prudenti meta l-art tkun tizloq.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info