Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section 1, Page 589

Judgement Details


Date
11/02/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED, MONTANARO GAUCI A.J., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
IL-MAESTA' TIEGHU R-RE vs CARMELO IVO LEONE GANADO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 452 TAL-KODICI KRIMINALI - DOKUMENTI - KONTROREPLIKA - PROVI - REPLIKA - XHIEDA
Summary
Il-Qorti ghandha d-dritt, fi kwalunkwe stadju tal-kawza, li tammetti xhieda u dokumenti, anki li majkunux indikati fin-nota tal-prosekutur, meta l-htiega taghhom titnissel ma' tul il-process; u tista' anki taghti permess specjali biex ingiebu provi godda, sija fir-replika kemm fil-kontroreplika. Fil-kaz prezenti, il-Qorti tat permess lill-Prosekuzzjoni li, wara x-xhieda li kienu ga xehdu, biex jigu mistoqsijin fuq cirkustanzi deposti mill-akkuzat u li fuqhom dawk ix-xhieda ma kienux gew mistoqsijin; u rrigettat it-talba tal-Prosekuzzjoni ghall-produzzjoni ta' xhud gdid, ghax irritenietu irrilevanti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info