Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 623

Judgement Details


Date
29/09/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTONIA GAUCI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COMPETENT AUTHORITY" - HOUSING COMMISSIONER - KOMPETENZA - MALTA DEFENCE REGULATIONS, 1939 - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 380 / 1939 - ORDINANZA XIV TA` L-1946 - PROTECTION OFFICERS REGULATIONS 1942, ART. 21 (C) - REKWIZIZZJONI - VALIDITA` TA` LIGI JEW ORDNI
Summary
Il-Qrati Kolunjali jistghu jindahlu biex jiddeciedu eccezzjoni li tigi sollevata quddiemhom dwar il-validita` jew le ta` ligi ordni li jirrigwardaw il-kwistjoni li tkun ingiebet quddiemhom. Il-potertal-Gvernatur, moghti lilu bis-sahha tal-Malta dEfence Regulations, li jinnomina "competent authority", ma hux limitat fis-sens lil-Gvernatur jista` jinnoimna, imma ma jistax jaghti lill-persuna minnunominata s-setgha tad-delega. Ghaldaqstant, meta l-Gvernatur hareg il-Governatur Notice 380 / 1939, li biha huwa nnomina lil Lieutenant Governor bhala "Competent Civil Authority" ghall-finijiet tal-Malta Defence Regulations, u fl-istess hin tah is-setgha li jiddelega s-setghat teighu li xi ufficjal iehor, li b'hekk isir hu stess "competent authority", ma ghamilx hlief ezercita dak id-dritt likellu. Ghalhekk ukoll, in-nomina tal-Housing Commissioenr, maghmula mill-Lieutenant Governor bis-sahhatal-poteri hek lilu delegati, ma hix "ultra vires". Lanqas ma hija "ultra vires"l-Ordinanze XIV ta` l-1946 illi zammet in vigore, fost ohrajn, ir-regolament 52 tal-Malta Defence Regulations; ghax dik l-Ordinanza saret mill-Gvernatur bil-parir u l-kunsens tal-Kunsill tal-Gvern, li skond il-Leters Patent ta`l-1939 kellu s-setgha jaghmel ligijiet ghall-paci, ordni u gvern tajjeb ta` malta; u dak ir-reglament 52 tal-Malta Defence Regualtions ma fih xejn li jmur 'il hemm mill-poteri li kellu dak il-Kunsill. Il-"lawful excue" li tiggustifika n-nuqqas ta` obbedjenza ghal ordni tal-housing Commissioner biex wiehed ibattal dar u johrog minnha, mhux deducibili f'kaz ta` min jidhol f'dar minghajr il-permess tal-Housing Commissioenr meta kien jaf li dik id-dar kienet rekwizizzjonata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info