Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 695

Judgement Details


Date
17/05/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GERALDU GALEA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
HADDIEMA BL-IMQIETA - LOKAZZJONI D'OPERA - ORDNI VII MAHRUG TAHT IL-KAP. 149
Summary
Il-haddiema li jahdmu bl-imqieta fil-fattorija ta' min ihaddimhom u b'materjal tieghu jaqghu taht l-Ordni VII mahrug bis-sahha tal-Kap. 149 dwar il-hinijiet tax-xoghol u l-gheluq tal-hwienet; u ghalhekk anki huma ma jistghax jigu mhaddma ghal numru ta' sieghat akbar minn dak preskritt minn dak l-Ordni, jew minghajr ma jigi lilhom moghti zmien ghal mistrieh skond l-istess Ordni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info