Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 669

Judgement Details


Date
02/04/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs VICTOR DUGO SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LAWFUL EXCUSE" - ATTENDENZA SKOLASTIKA - ORDINANZA II TA' L-1946 KIF EMENDATA BL-ART. 5 (A) TA' L-ORDINANZA XXXV TA' L-1947 - PROVA
Summary
Il-"lawful excuse" li tezenta lill-missier milli jibghat l-uliedu l-iskola ghandha tkun ineventi ghat-tifel, bhal f'kaz ta' mard tat-tifel, u mhux inerenti eskluzivament ghall-missier. Imma biex ikunhemm lok ghal prosekuzzjoni tal-genituri quddiem il-Qorti ghal din il-kontravvenzjoni, hemm bzonn indispensabbilment ta' zewg preliminari, u cjoe' (1) illi d-Direttur ta' l-Edukazzjoni jkun baghat in-"notice in writing" preskritt mill-ligi, u (2) ir-rikjesta tad-Direttur lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jipprocedi. Il-prova ta' dawn iz-zewg preliminari ghandha ssir bil-produzzjoni ta' kopja tan-"notice" u ta' kopja tar-rikjesta lill-Kummissarju. Il-procediment minghajr il-prova ta' l-osservanza ta' dik il-procedura preliminari huwa irritu.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info