Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 664

Judgement Details


Date
15/03/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GIUSEPPA VASSALLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 15 TAL-KAP. 63 - KLIEB - KONTRAVVENZJONI TA' MIN IZOMM KELB BLA LICENZA
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi dwar min ikollu kelb bla licenza tal-Pulizija tolqot lil kull min izomm kelb bla dik il-licenza. Imma hemm bzonn li jirrizulta illi l-kelb ikun fil-kustodja jew pussess ta'l-imputat, jew fid-dar jew fond iehor tieghu. Jekk il-kelb, li kien ta' haddiehor, u li telaq lil sidu jew gie minn sidu mitluq, imur wara l-bieb ta' l-imputat, u dan, bhala att ta' karita', jaghtihjiekol, u l-kelb, attratt mill-ikel, ikompli jmur wara dak il-bieb, imma ma jidholx gewwa, l-imputatma jistax jigi mizmum li kellu dak il-kelb fil-pussess jew kustodja tieghu, u ghalhekk li zamm dakil-kelb bla licenza tal-Pulizija. Lanqas ma jista' jiswa kontra l-imputat il-fatt li dan, wara li l-Pulizija wrietu li sejra tmexxi l-bicca kontra tieghu, jottjeni licenza biex izomm dak il-kelb.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info