Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 615

Judgement Details


Date
21/07/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 16 TA` L-ORDINANZA V TA` L-1933 - INGURJA BL-ISTAMPA - VERITA` TL-FATTI ATTRIBWITI LILL-PARTI OFFIZA
Summary
Il-ligi ta` l-istampa tammetti lill-imputat li jiprova l-verita` tal-fatti minnu attribwiti lill-persuna offiza fil-kaz lil-offiz jezercita professjoni, arti jew sengah, u l-fattijiet attribwiti liluhuma dwar l-ezercizzju ta` dik il-professjoni, arti jew sengha, u fil-kaz li jkollu karika ta` interess publiku u generali. Persuna impjegata bhala skrivan ma` ghaqda ko-operativa ta` la-grikolturamhux persuna li taqa taht xi wiehed mill-kazijiet kontemplati mill-ligi; u ghalhekk ma tistax tigi eccepita kontra tieghu l-eccezzjoni tal-verita` tal-fatti lilu mputati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info