Reference: Volume 79 (1995), Part No. 3, Section , Page 1287

Judgement Details


Date
20/10/1995
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
CAMILLERI FRANK G.
Parties
CARMELO VASSALLO vs JOSEPHINE GAUCI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
BEJGH - DRITT GHAL SENSERIJA
Summary
Dejjem gie ritenut mill-Qrati taghna li biex wiehed ikollu dritt ghas-senserija hemm bzonn li s-sensal ikun wassal lilll-partjiet ghall-ftehim definittiv fuq il-kondizzjonijiet kollha, sostanzjali u accidentali ta' l-operazzjoni; kif ukoll li s-sensal ikun gie accettat mill-partijiet involuti, i.e.hemm bzonn liz-zewg partijiet ikunu qabbdu jew almenu accettaw is-sensal bhala tali; u kosegwentement ma jirrikorrux l-elementi tas-senserija, izda ta' semplici locatio operarum meta l-persuna tkun intromettiet ruhha b'inkarigu ta' "wahda biss" mill-partijiet.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info