Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 607

Judgement Details


Date
23/06/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs L.A.C. LEWIS BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
KOLLIZJONI - PIENA - TRAFFIKU - ZBALL TA` GUDIZZJU
Summary
Ma tnejn min-nies li kjun jsuqu karrozza jikkontribwixxu ghalkollizjoni li ssir bejn dawk iz-zewg karrozzi, huma t-tnejn responsabbli gahl dak lijigri lil kull min ikun riekeb fiz-zewg karrozzi, apparti fuq liema karrozaa kien riekeb it-tali u t-tali. Il-konsegwenzi huma addebitabili ghat-tnejn flimkein, u ebda differnza ta` trattamnet fil-piena ma ghandha ssir (apparti ragunijiet ohra) in bazi ghal min inzerta fuq il-karrozza tal-wiehed jew ta` l-iehor. Ghalkemm skondil-ligi taghna anki n-nuqqas ta` hila fis-sewqan ghandu jitqies bhala "criminal misconduct" ghall-finijiet ta` limputazzjoni,pero` huwa car li ghandha ssir distinzjoni bejn kaz u iehor. Um eta l-imputat ikun hati biss ta` "error of judgement", avvolja kieku kellu l-hila mehtiega kien seta` jevita l-izball, bhala regola, usalvi cirkusanzi specjai, piena restrittiva tal-liberta` personali ma tantx hija rakkomandabili.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info