Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 604

Judgement Details


Date
05/05/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs UGO PACE ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AERODROME - APPELL - ART. 133 TAL-KAP. 59 - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 623 TA` L-1946 - PASSIGGIERI - REG. 10 TAL-"PUBLIC HEALTH (AIRCRAFT) REGULATION, 1946"
Summary
Kaz fejn gie ritenut illi l-imputati, lkienu gew kundannati mill-Qorti tal-Magistrati talli harga barra mil-limiti ta` l-aerodrome qabel ma hadu l-pratika wara likienu passiggieri ta` ajruplan, ma setghawx jappellaw min dik id-decizjoni, ghar-raguni illi dik il-kontravvenzjonik ienet taqa` taht kategroija ta` kontravvenzjonijiet li fl-kaz taghhom il-ligi relativa ma taghtix drit ta` appell, u ghalhekk l-appell maghmul mill-imputati gie dikjarat irritu u null.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info