Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 643

Judgement Details


Date
26/01/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs CARMELO DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"TALKIES" - APPELL - GOVT. NOTICE 430 TA' L-1937 - KWISTJONI TA' DRITT - LICENZA - TEATRU
Summary
It-titolar ta' licenza ta' teatru ghandu responsabilita', li hija inerenti fih mill-fatt stess tal-pussess tal-licenza, ghall-osservanza rigoruza tar-Regolamenti li jirrigwardaw id-dhul ta' tfal ta' certa eta' ghal spettakoli fejn jigu ezibiti pellikoli l-c-censuri jkunu ghaddewhom bhala mhux tajbinghal dawk it-tfal. Il-fatt li t-titolar tal-licenza jkun ghamel dmiru kollu biex ma jidhlux tfal biex jaraw pellikoli li ma jistghux jaraw skond il-fehma tac-censuri ma hux skriminanti ghalih jekk ghal spettakolu simili tidhol anki tifla wahda biss, avvolja ghal dak l-ispettakolu jkun dahal uditorju affollat. Jekk il-Magistrat ikun illibera lit-titolar tal-licenza ghax ikun zamm li f'cirkustanzisimili huwa mhux hati ta' ksur tar-Regolamenti, hemm kwistjoni ta' dritt li taghti lok ghall-appellminn dik is-sentenza da parti tal-Prosekuzzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info