Reference: Volume 79 (1995), Part No. 3, Section , Page 1278

Judgement Details


Date
05/10/1995
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
AVUKAT DOTTOR FRANZ REFALO NOE vs PAUL CARUANA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ASSIKURAZZJONI KOMPRENSIVA - INCIDENT TAT-TRAFFIKU - KAROZZA TAL-KIRI - NUQQAS TA' THARIS TA' KONDIZZJONI IMPOSTA FIL-POLZA DA PARTI TA' AGENT
Summary
Il-Wembley Garage, sid ta' karozza tal-kiri - li kienet assikurata b'mod komprensiv - ghaddiha lill-agent Frank's Garage. Dan kriha lil individwu li bhala driver addizjonali li kellu mieghu lill-konvenut, li kien ghad ghandu 20 sena, meta l-polza tkopri xufier ta' 21 sena. L-attur fittex lill-konvenut ghal danni wara incident tat-traffiku. Dan ikkjama fil-kawza lil Frank's Garage. Il-Qorti jidhrilha li kienu x'kienu r-relazzjonijiet interni bejn il-kjamat fil-kawza, il-principal tieghu l-Wembley Garage, u l-kumpanija assikuratrici, jibqa' l-fatt illi bejn il-kjamant fil-kawza u l-konvenutkien hemm kuntratt ta' assigurazzjoni komprensiva li kienet tkopri anke s-sewqan mill-konvenut PaulCaruana avolja dan kellu biss, kif iddikjarat, 20 sena. Bl-ebda mod ma jista' jiggova lill-kjamatfil-kawza l-fatt li fil-polza ta' assigurazzjoni kien hemm minimu ta' eta' ta 21 sena biex il-polzatkun tkopri validament; kif lanqas jista' jinvoka bhala gustifikazzjoni l-injoranza ta' din il-klawsola da parti tieghu. Certament il-kerrej ma kien jaghti xejn. Ir-responsabbilita' tal-kjamat fil-kawza ghalhekk tohrog kemm mill-kuntratt ta' kiri li bih hu kien obbliga ruhu li jipprovdi comprehensive cover lill-kerrej kif ukoll mill-ligi - l-Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi tal-Muturghar-Riskji ta' Terzi Persuni (Kap.104) u l-Att VII ta' l-1990.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info