Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 637

Judgement Details


Date
15/12/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE VIGO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
INGERENZA INDEBITA' FID-DMIRIJIET TAL-PULIZIJA - KONTRAVVENZJONI
Summary
Meta l-Pulizija tigi biex twarrab folla li tkun qieghda teccedi fid-diportament taghha, ma tistax matuzax certu grad ta' forza li tkun bil-fors mehtiega biex tirreprima l-ghemil ta' dik il-folla. Jista' jaghti l-kaz illi f'din l-azzjoni repressiva taghha l-Pulizija ma tkunx qieghda teccedi, fil-waqt li l-aspett ta' l-incident ikun tali li jiggustifika lill-astanti jahsbu li kien hemm dik l-eccedenza da parti tal-Pulizija. U jekk xi hadd minn dawk l-astanti, f'dawk ic-cirkustanzi jaghmel xi esklamazzjoni ta' protesta b'intenzjoni tajba, u f'waqt li hu in bwona fede kien jahseb li l-Pulizijakienet qieghda teciedi fil-mod taghha ta' kontroll tal-folla, avvolja fil-fatt ma jkunx hemm, ma jkunx hemm da parti ta' dak ix xi hadd il-kontravvenzjoni ta' ingerenza indebita fid-dmirijiet tal-Pulizija. Ghax avvolja fil-kontravvenzjonijiet hija bizzejjed, kwantu ghall-element psikiku, il-volontarjeta' tal-fatt, eppure din il-volontarjeta' tista tigi eskluza bil-bwona fede jew bwona intenzjoniskuzabili. Barra minn dan, mhux kull ingerenza fid-doveri tal-Pulizija hija bizzejjed biex tikkostitwixxi din il-kontravvenzjoni, imma hemm bzonn li dik l-ingerenza ikollha t-tendenza li tiffrustra l-azzjoni tal-Pulizija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info