Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 634

Judgement Details


Date
29/11/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
IL-PULIZIJA vs PETER DACOUTROS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
GUDIKAT - LIKWIDAZZJONI - PENALI - RIMOZZJONI TA' INKONVENJENT - SENTENZA
Summary
Sentenza li timponi lill-imputat l-obligu li jnehhi l-inkonvenjent taht penali ghal kull gurnata lijonqos, ma tistax tigi riveduta jekk tkun ghaddiet f'gudikat. Pero' l-Qorti, meta tigi biex tillikwida l-penali dovuta minn dak l-imputat ghax ma jkunx nehha l-inkonvenjent, tista' u ghandha, tara jekk wara dik is-sentenza nholqus xi cirkustanzi ndipendenti mill-volonta' ta' l-imputat li tabilhaqqirrendew assolutament impossibili l-ezekuzzjoni ta' dak l-obligu fil-perijodu kollu traskors bejn il-jum li fih dik il-penali giet imposta sa meta l-imputat jingieb quddiem il-Qorti ghal-likwidazzjonital-penali. Imma jekk dawk ic-cirkustanzi kienu ga jezistu meta nghatat l-ewwel sentenza, u l-imputat hallu dik is-sentenza tghaddi f'gudikat, dawk ic-cirkustanzi ma jiswewlux biex huwa jehles mill-kundanna ghall-hlas tal-penali.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info