Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 599

Judgement Details


Date
24/02/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ROGER WISMAYER
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 4 (5) TA` L-ORDINANZA XVI TA` L-1944, UART. 23A TAL-KODICI KRIMINALI - KERA OGHLA MILL-"PRIVISIONAL FAIR RENT" - LOKAZZJONI - PIENA
Summary
Lanqas piena preskritta mil-ligi kontra minjikri fond ghall-abitazzjoni b'kera oghla mill-"provisional fair rent" kif stabbilit mill-ligi l-Ord. XVI ta` l-1947, hija dik ta` Lm40. Jekk tikkundanna lill-hati ghal piena izghar, il-Qorti tkun applikat piena differenti fil-kwantita` minn dik li hija komminata mill-ligi. Biex tigi applikata piena izghar hemm bzonn li jikkonkorra ragunijiet specjali lijiggustifikaw lill-Qorti tapplika l-art. 23A tal-Ligijiet Kriminali, biex il-Qorti tkunt issta` taghti piena anqas mill-minimum - kif gara f'dan il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info