Reference: Volume 33F (1949), Part No. 3, Section , Page 526

Judgement Details


Date
12/07/1949
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
EMMANUELE BORG PR ET NE vs NEG. JOSEPH GRIXTI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - IMGHAX - SENTENZA - SOPRASESSJONI
Summary
L-imghaxijiet maghluqa ta' mhux anqas minn sena jistghu jigu kapitalizzati u jirrendu imghax iehor bi ftehim wara li jaghalqu, jew b'sentenza fuq talba gudizzjarja u mill-jum ta' dik it-talba. Bhalaregola biex l-imghaxijiet ikunu maghluqa jehtieg li jkunu ezigibili jehtieg li jkunu likwidi, u ghalhekk "a fortiori" li jkun likwidu u cert il-kapital li fuqu jhoddu. Ghaldaqstant, jekk il-kreditu huwa kanonizzat b'sentenza, u din tgigi appellata, dak il-kreditu jonqsu c-certezza guridika sakemm ikun ghadu pendenti l-appell. Mill-banda l-ohra, l-illikwidita' tal-kreditu ma tridx tkun dovuta ghal fatt tad-debitur. In bazi ghal dawn il-principji, fil-kaz prezenti, fejn intalbet il-kapitalizzazzjoni ta' interessi dovuti b'sentenza li giet appellata quddiem il-Kumitat Gudizzjarju tal-Maesta' Tieghu r-Re, il-Qorti ssoprassediet fuq id-domanda ghal dik il-kapitalizzazzjoni sakemm jigi deciz dak l-appell.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info