Reference: Volume 33F (1947), Part No. 4, Section , Page 588

Judgement Details


Date
03/02/1947
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs MIKIEL AGIUS
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 687 TAL-KODICI KRIMINALI - PRESKRIZZJONI - RICETTAZZJONI - SOSPENSJONI
Summary
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid illil-preskrizzjoni ta` l-azzjoni kriminali hija sospiza meta l-hati ma hux maghruf ma hix applikabili meta l-hati jibqa` mhux maghruf, jew ghaliex dak li bi hsara tieghu sar id-delitt ikun were nuqqas kolpevoli ta` vigilanza biex jiskopri l-hati, jew ghaliex tkunuriet dan in-nuqqas kolpevoli l-Pulizija; imma tibqa` applikabili meta l-hati jkun mhux maghruf f'sens generali u obbjettiv. Lanqas ihja applikabili dik id-dispozizzjoni meta l-hati jibqa` mhux maghruf lill-offiz ghaliex dan kien assenti mill-gzira. Din id-dispozizzjoni giet ritenuta applikabili fil-kaz prezenti fejn l-imutat gie akkuzat ta` ricettazzjoni. Gie ritenut lil-azzjoni kriminali bdiet tippreskrivi ruhha malli sid il-haga ricettata sar jaf fejn kienet qieghda us eta` b'hekk jirrintraccja dawk li verosimilment kienu responsabili quddiem il-ligi, u mhux minn meta dik il-haga kienetgiet f'idejn is-suppost ricettatur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info