Reference: Volume 33F (1948), Part No. 4, Section , Page 723

Judgement Details


Date
20/09/1948
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs TONI MEILAK
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Summary
Min ikun qieghed isuq karrozza ma ghandux jaghmel il-manuvra ta' l-"overtaking" minghajr ma jkun "safe" li ssir dik il-manuvra. Jekk dik il-manuvra ssir barra minn zmienha u b'okkupazzjoni ta' spazjuzejjed, dik il-manuvra hija hazina. In-negligenza ta' min jibqa' vittima ta' kollizjoni ma tezentax mir-responsabilita' lill-awtur tal-kollizjoni, jekk dik in-negligenza ma kienetx il-kawza efficjenti ta' l-incident ghaliex tkun ikkreat ghalih "a sudden emergency". Imma ghall-finijiet tal-piena,ghandha ssir distinzjoni; ghaliex altru l-kaz ta' min deliberatament, per ezempju, isuq bi speed eccessiv, jew jaghmel uzu minna "brakes" li huwa jaf li huma difettuzi, u altru l-kaz ta' min b'nuqqasta' hila jaghmel manuvra hazina, bhalmeta ma jikkalkulax tajjeb ic-cirkustanzi ta' l-"overtaking".Il-fatt li l-imputat ikun wera nuqqas ta' hila fil-manuvra li ghamel, akkoppjat mal-fatt li l-ghemilnegligenti tal-vittma tal-kollizjoni ta' okkazjoni favorevoli lill-att ta' l-imputat biex dan ikunil-kagun ta' dak li gara, jissuggerixxi temperament fl-applikazzjoni tal-piena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info