Reference: Volume 82 (1998), Part No. 1, Section , Page 51

Judgement Details


Date
30/04/1998
Court
CONSTITUTIONAL
Judiciary
CAMILLERI JOSEPH D., AGIUS CARMEL A., SAID PULLICINO JOSEPH
Parties
JOHN SAMMUT vs AWTORITA` TA` L-IPPJANAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AWTORITA' TA' L-IPPJANAR - DRITTIJIET FONDAMENTALI TAL-BNIEDEM - KJAMATA FIL-KAWZA - LIBERAZZJONI AB OBSERVANTIA - PLANNING AREA PERMITS BOARD - SMIGH XIERAQ
Summary
Ir-rikorrent kien allega li r-revoka ta` permess ghall-bini lilu mahrug mill-Planning Area Permits Board kien jikser id-dritt fondamentali tieghu ghal smigh xieraq billi kien sa minghajr ma nghata l-opportunita` li jaghmel sottomissjonjiet fir-rigward qabel ma ttiehdet id-decizjoni u dan bi ksur ta`l-artikolu 6 tal-Konvenzjoni Ewropea. Il-Prim'Awla tal-Qorti Civili lliberat lill-Awtroita` ta` l-Ippjanar mill-osservanza tal-gudizzju billi sabet li din ma kinitx is-succesur tal-Planning Area Permits Board. Fuq appell il-Qorti Kostituzzjonali revokat u ordnat li jsiru l-kjamati fil-kawza mehtiega. Ghalkemm l-Awtorita` ta` l-Ippjanar ma kinitx is-successur tal-Planning Area Permits Board xorta wahda kellha interess fi kwistjoni li kienet tirrigwarda permessi ghall-bini. Ghalhekk ma kelluxikun hemm liberazzjoni mill-osservanza tal-gudizzju imma kellhom jissejhu fil-kawza dawk il-partijiet mehtiega biex il-gudizzju jkun integru u jkunu jistghu jirrispondu ghat-talbiet tar-rikorrenti.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info