Reference: Volume 33F (1948), Part No. 3, Section , Page 511

Judgement Details


Date
26/08/1948
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
FRANCESCO BARRACO vs PAUL CALLEJA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 3 (1) U 20 (1) TAL-KAP. 45 - BASTIMENT - FRUSTIERI - IMPEDIMENT TAS-SAFAR
Summary
Frustier li jasal f'dawn il-gzejjer ma jistax jinzel l-art bla permess tal-Kummissarju tal-Pulizijajew ta' l-Ufficjal inkarikat minnu; u jekk dak il-frustier jinzel l-art minghajr dak il-permess, huwa jista' jigi mgieghel jitlaq minn dawn il-Gzejjer b'ordni bil-miktub taht il-firma ta' Magistrat.Din hija ligi ta' ordni publiku, li teghleb u tipprevali ghall- interess tal-privati. Issa, mandatta' impediment ta' safar jippresupponi l-possibilia' guridika ta' l-ezekuzzjoni tieghu. Ghalhekk, meta dak il-mandat jigi ottenut kontra frustieri, li jasal hawn Malta ma' bastiment, u ma ghandux permess li jinzel l-art u joqghod f'dawn il-Gzejjer, dak il-mandat ma jistax ikollu effikacja, ghax mahux guridikament possibili li jigi ezegwit. U meta huwa hekk, il-bastiment li fuqu jinsab dak il-frustier ma ghandux jinzamm milli jsalpa ghas-semplici raguni li ghandu fuqu dak il-frustier, imma ghandu jithalla jsiefer, avvolja dak il-frustier ma jkunx jista' jinzel l-art u jibqa' f'dawn il-Gzejjer.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info