Reference: Volume 33F (1948), Part No. 3, Section , Page 509

Judgement Details


Date
30/06/1948
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
WALTER BONELLO NE. vs P.L ERCOLE VALENZIA NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARBITRAGG - BEJGH - KOMPETENZA
Summary
Il-patt li bih il-partijiet jirrimettu lill-arbitri l-kwistjonijiet li jistghu jinqalghu bejniethomdwar l-ezekuzzjoni tal-kuntratt huwa validu u ma hux kontra l-ligi; ghax il-Qorti tibqa dejjem kompetenti biex tinvestiga l-validita' u l-effikacja ta' l-arbitragg. la darba l-patt arbitrali huwa validu, u l-Qorti ma tara ebda impossibilita' fl-osservanza tieghu mill-partijiet, dawn ghandhom joqghodu ghalih. Ghaldaqstant il-kwistjonijiet li jinqalghu bejn il-partijiet fl-ezekuzzjoni tal-kuntratt ghandhom jigu deferiti lill-arbitri minnhom mahturin, u l-Qorti ma hix kompetenti biex tiehu konjizzjoni ta' dawk il-kwistjonijiet: salvi r-rimedji gudizzjarji wara l-arbitragg, jekk ikun il-kaz skond il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info