Referenza: Volum 79 (1995), Parti Nru. 3, Taqsima , Paġna 1257

Dettalji tas-Sentenza


Data
05/10/1995
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
SAID PULLICINO JOSEPH
Partijiet
PERIT CARMELO FALZON vs ALFRED CURMI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
AZZJONI REIVINDICATORIA - REKWIZITI
Fil-Qosor
L-azzjoni tentata mil-attur hi dik rivendikatorja. L-eccezzjoni tal-preskrizzjoni decennali moghtija ill-konvenut tittanta toqtol dik l-azzjoni indipendentement mill-validita' tat-titolu li jippretendi li ghandu l-attur udana qabel ma ssir investigazzjoni filfond ta' tali titolu. Japplikaw dawn il-konsiderazzjonijeit ta' ligi: "Min jitlob ir-rivendikazzjoni ta' immobli ghandu d-dover li qabel xejn hu jipprova l-prprjeta' tieghu. L-imharrek f'din l-azzjoni ma ghandux ghalfejn jiftah halqu sakemm issir dik il-prova u jekk dik il-prova ma ssirx, l-imharrek ghandu jirbah il-kawza". "Il-jeddtal-proprjeta' u l-azzjoni rivendikatorja tal-proprjeta' huma haga wahda u ghalhekk, ghalkemm min ikun ha taht idejh ghazzmien mehtieg l-immobli ta' haddiehor jakkwista dik l-immobli bsahha ta' uzukapjoni, sid l-immobli qatt ma jitlef il-jedd ghall-azzjoni rivendikatorja, ikun ghadda zmien kemm ghadda." "Jekk il-Qorti jidher li hemm l-inqas dubbju dwar il-proprjeta' tar-rivendikant, hija ghandhassostni lill-possessur". Hu maghruf illi l-pussess irid ikun kontinwu, mhux interrott, pacifiku, pubbliku u mhux ekwivoku ghaz-zmien kollu stabbilit fil-ligi u cjoe' ghalperijodu ta' ghaxar snin. Huanke maghruf illi l-pussess jigi akkwistatfil-konkors taz-zewg elementi - dak fiziku u dak internazzjonali. Irid allura jipposjedi uti dominus. Hu wkoll car u pacifiku illi jekk il-konvenut jipprova b'success li hu jipposjedi l-proprjeta b'dan it-titolu ta' uzukapjoni decennali, l-azzjoni attricighar-rivendikazzjoni ta' l-istess proprjeta' fil-konfront tieghu tfalli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni