Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 191

Judgement Details


Date
23/06/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM, CAMILLERI LUIGI A.
Parties
VINCENZO ANGELE BUGEJA NE. vs WISQ REVERENDU KANONIKU DON GIUSEPPE SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"OBSERVANTIA INTERPRETATIVA" - DEPUTAZZJONI TAL-LEGATI TAZ-ZWIEG - INTERPRETAZZJONI - LEGAT FONDAT MINN PAOLINA GARAGONA GAFA'
Summary
Meta l-kliem ta' l-att huma cari, l-interpreti ghandu joqghod ghal dawn il-kliem, u mhux jirrikorrighal kongetturi. Fil-kaz prezenti fejn giet disputata decizjoni tad-Deputazzjoni tal-Legati taz-Zwieg dwar il-ghazla maghmula minnha ghall-konsegwiment ta' dak fondat minn Paolina Garagona gafa', il-Qorti rriteniet illi l-kliem tal-fondazzjoni huma cari, u illi l-volonta' tal-fondatrici hija wkollcara; u interpretat dik il-volonta' fis-sens illi, kif il-fondatrici riedet taghti sussidju lix-xebbiet li jkunu sejrin jiehdu l-istat matrimonjali, hekk ukoll hija riedet taghti sussidju lill-guvnotti li jkunu jridu jsiru qassisin jew patrijiet; u ghalhekk zammet li dak il-legat ma hux intiz ghal min huwa diga' sacerdot. L-"observantia interpretativa" ghandha tigi segwita biss meta l-att tal-fondazzjoni ma hux car li ma jistax jigi nterpretat b'modi diversi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info