Reference: Volume 36B (1952), Part No. 1, Section , Page 181

Judgement Details


Date
23/06/1952
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
CAMILLERI LUIGI A., HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
VICTOR SAVONA PR. ET NE. vs DR. PETER ASPHAR ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
'LUCRUM CESSANS' - ART. 1088 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - IMGHAX - LIKWIDAZZJONI
Summary
Fost id-danni li huma rizarciblli lill-persuna li tigi nkapacitata mhabba n-negligenza u imprudenzata' hadd iehor hemm il-"lucrum cessans", li ghalih tinghata somma, li ma ghandhiex tiskorri l-maximum ta' L1200, u li l-Qorti tillikwida fl-ezercizzju ta' l-arbitriju diskrezzjonali taghha wara li jigu meqjusa c-cirkustanzi tal-kaz, ix-xorta u grad ta' l-inkapacita', u l-kondizzjoni tal-persuna li tbati l-hsara. Fil-likwidazzjoni ta' dawn id-danni, il-Qorti ghandha zzomm quddiem ghajnejha l-izvilupp tat-tibdil taz-zminijiet minn meta giet mill-legislatur dettata d-dikjarazzjoni rilevanti tal-ligi sal-mument attwali meta ssir dik il-likwidazzjoni. Dwar il-jum minn meta ghandu jibda jghaddi l-imghax fuq is-somma tad-danni kif likwidata mill-Qorti, il-Qrati Taghna segwew il-principju, salvi kazi eccezzjonali, li l-imghax ghandu jibda jghaddi mill-jum tas-sentenza li tillikwida s-somma tad-danni, jekk dik il-likwidazzjoni ma tkunx giet dilazzjonata bi htija tad-debitur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info